Volvo ve Španělsku udělalo pokus s auty bez řidičů
Neděle, Srpen 05th, 2012 | Author:

Sdružení SARTRE, jehož součástí je i švédská automobilka Volvo, ve Španělsku na běžné silnici úspěšně otestovalo tzv. silniční vlak. Ten je tvořený nákladním autem, za kterým jedou tři volva. Za volantem sice sedí člověk, ale řídit nemusí, veze se totiž „ve vláčku“ za hlavním autem. To jediné je aktivně řízené e tohle budoucnost automobilové dopravy? Cílem projektu SARTRE (Safe Road Trains for the Environment – Bezpečné silniční vlaky pro životní prostředí), který financuje mj. i Evropská komise, je vývoj tzv. silničních vlaků (konvojů). Cílem je zavézt tyto silniční vlaky do běžného provozu, aniž by bylo zapotřebí jakkoliv měnit veřejné komunikace.

Silniční vlak je tvořen vedoucím vozidlem, za kterým následují další automobily. S využitím stávajících bezpečnostních systémů (kamery, radar či laserová čidla) ‒  automobily sledují vedoucí vozidlo i další auta v jejich bezprostředním okolí. Díky propojení pomocí bezdrátové komunikace „napodobují“ vozidla v konvoji vedoucí vozidlo, Automobily tak můžou zrychlovat, brzdit a zatáčet stejně jako vedoucí vůz.

V rámci projektu SARTRE se uskutečnilo testování ve Španělsku, auta jela (podle fotografií) na poloprázdné dálnici rychlostí pouhých 85 km/h. Nutno dodat, že vzdálenost mezi auty byla poměrně malá, podle Volva pouhých šest metrů.

Projekt si podle jeho tvůrců klade za cíl zvýšit pohodlí řidičů, kteří se nyní mohou při jízdě namísto řízení věnovat jiným činnostem (pracovat na počítači, číst si noviny apod.). Tvůrci projektu mají přehnané ambice, očekávají zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení jeho dopadu na životní prostředí a eliminace dopravních zácp.

Celý projekt má mnoho „ale“. Například je tu přirozená obava z technických chyb, málokdo také nechá za sebe řídit cizího člověka v autě před ním, vysoké náklady na realizaci, pravděpodobně malou úsporu za pohonné hmoty. Celková idea projektu je poněkud zvláštní. Spoustu řidičů řízení zkrátka baví. Když by si chtěli během cestování číst, nechají řídit někoho jiného, pojedou vlakem nebo poletí letadlem.

Problém také je, že by silniční vlaky musely jet po přesné trase, kterou by odsouhlasili všichni zúčastnění, což velmi často nelze. Otázek je mnoho, například kdo by byl zodpovědný za dopravní nehodu – hlavní řidič, ten, jehož auta by nabouralo nebo všichni řidiči?

Category: Auto-moto